Navigácia

Preklad (translations)

English French German Italian Polish Russian Slovak Spanish

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:16
TÝŽDEŇ:180
CELKOM:103538

Obsah

Správne poplatky


Zákon o správnych poplatkoch č. 145/1995 Z. z.

SADZOBNÍK SPRÁVNYCH POPLATKOV

I. ČASŤ VŠEOBECNÁ SPRÁVA
Položka 2
a/ Vyhotovenie odpisu /fotokópie /, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí, za každú aj začatú stranu 1,66€
b/ Osvedčenie odpisu /fotokópie/, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku 1,66€
Položka 3
1. Osvedčenie
a/ podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis 1€
2. Overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis z registra trestov a v žiadosti o odpis registra 1,66€

II. ČASŤ VNÚTORNÁ SPRÁVA

Položka 16
Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík 1,66€
Položka 18
a/ Povolenie uzatvoriť manželstvo na inom než príslušnom matričnom úrade štátnymi občanmi Slovenskej republiky 6,64€
b/ Uzatvorenie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom štátnymi občanmi Slovenskej republiky 16,60€
c/ Povolenie uzatvoriť manželstvo štátnymi občanmi Slovenskej republiky mimo určenej doby 9,96€
d/ Povolenie uzatvoriť manželstvo štátnymi občanmi Slovenskej republiky mimo určenej miestnosti 33,19€
e/ Uzatvorenie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a a cudzincom 66,39€
f/ Uzatvorenie manželstva medzi cudzincami 165,97€