Menu
Obec Žíp
ŽípOficiálne stránky obce

Cenník služieb

a poplatky za využívanie verejného priestranstva v obci Žíp
zo dňa 1. 1. 2011

Obec Žíp podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva tento Cenník poplatkov vyberaných na území obce Žíp

Druhy poplatkov:
1. Poplatok za vyhlásenie oznamu alebo relácie v miestnom rozhlase
2. Poplatok za použitie domu smútku
3. Poplatok za použitie zasadacej miestnosti, Kultúrneho domu, verejného priestranstva
4. Poplatok za užívanie obecnej knižnice
5. Poplatok za kopírovacie práce, laminovanie, hrebeňová väzba, násuvné viazanie
6. Poplatok za užívanie verejného priestranstva 

 §1
1. Za jedno vyhlásenie 3,50 € (105,44 Sk)
2. Za jedno vyhlásenie občan Žíp 1,75 € (52,72 Sk)
Poplatok za vyhlásenie oznamu alebo relácie v miestnom rozhlase. Poplatok platí fyzická a právnická osoba.
Poplatok sa neplatí pri vyhlasovaní relácií obecných spoločenských organizácií, politických strán a pri smútočných oznamoch.

 §2
1. Poplatok za poskytnutie domu smútku - cudzí
a) za dobu umiestnenia zosnulého 5,00 € (150,63 Sk)
b) použitie chladiaceho zariadenia na deň 2,00 € (60,25 Sk)
2. Poplatky za jednotlivé cintorínske úkony - nájom na dobu 10 rokov
a) jednohrob ...... €
b) dvojhrob ........ €
c) hrobka ...........€
3. d) urna ............. €
e) detský hrob ... € 

 §3
1. Poplatok za použitie zasadačky pri Obecnom úrade v Žípe platí fyzická a právnická osoba.
a) výška nájomného za priestory na 1 hodinu 3,00 €
2. Priestory Kultúrneho domu v Žípe sa prenajímajú na:
- kultúrno-spoločenské akcie (zábavy, diskotéky)
- na schôdzkovú činnosť občanov a iných subjektov
- oslavu okrúhlych výročí (výročie sobáša, narodenín)
- poriadanie verejných zhromaždení občanov
- prezentáciu výrobkov
a) výška nájomného za priestory na 1 hodinu 4,00 €
b) úprava sály podľa požiadaviek prenajímateľa 5,00 €

 §4
Obecná knižnica
1. poplatok za čitateľský preukaz na dobu 1 kalendárneho roka je:
a) dospelí 1,00 € (30,13 Sk)
b) deti, študenti, dôchodcovia 0,50 € (15,06 Sk)
2. poplatok za oneskorené odovzdanie kníh
a) po stanovených 3 mesiacoch od vypožičania 0,50 € (15,06 Sk) 

 §5
1. Poplatky za kopírovacie práce:
a) za 1-stranné kopírovanie formátu A4 0,05 €/strana ( 1,51 Sk)
b) za 1-stranné kopírovanie formátu A3 0,10 €/strana (3,01 Sk)
c) za 2-stranné kopírovanie formátu A4 0,10 €/strana (3,01 Sk)
d) za 2-stranné kopírovanie formátu A3 0,20 €/strana (6,03 Sk) 

Poplatky budú účtované od počtu: 3ks A4 a 2ks A3. 

2. Poplatok za laminovanie jednej strany:
a) formát A4 0,50 € (15,06 Sk)
b) formát A5 0,25 € (7,53 Sk) 

3. Poplatok za hrebeňovú väzbu (hrebeň, pevná spodná strana a vrchná priehľadná strana):
a) väzba s hrebeňom o ø8 mm 0,70 €/ks (21,09 Sk)
b) väzba s hrebeňom o ø10 mm 0,75 €/ks (22,59 Sk)
c) väzba s hrebeňom o ø16 mm 0,85 €/ks (25,61 Sk)
d) väzba s hrebeňom o ø19 mm 1,00 €/ks (30,13 Sk)
e) väzba s hrebeňom o ø24 mm 1,20 €/ks (36,15 Sk) 

4. Poplatok za násuvné viazanie (násuvná lišta, pevná spodná strana a vrchná priehľadná strana:
a) liata násuvná lišta 6 mm 1,00 €/ks (30,13 Sk)

 §6
Poplatok za užívanie verejného priestranstva sa určuje nasledovne: 

1. za trvale vyhradené parkovacie miesto nasledovne:
a) za zriadenie miesta pre občana ZŤP 50,- € (1 506,30 Sk)
b) poplatok za miesto pre osoby ZŤP za rok 17,- € (512,14 Sk)
c) za zriadenie miesta pre fyzickú osobu (občana) 83,- € (2 500,46 Sk)
d) poplatok za miesto pre fyzické osoby za rok 100,- € (3 012,60 Sk)
e) za zriadenie miesta pre právnickú osobu 83,-€ (2 500,46 Sk)
f) poplatok za miesto pre právnické osoby za rok 200,- € (6 025,20 Sk) 

2. za užívanie verejného priestranstva za účelom rozkopávky nasledovne:
Pre fyzickú osobu (občan - FO) (zavedenie inžinierskych sietí)
a) za rozkopanie komunikácie (chodníka) do 10 bm, šírky max 0,30 m 17,- € (512,14 Sk), kaucia: FO 166,- € (5 000,92 Sk)
b) za každý ďalší bm dĺžky nad 10 bm – šírky 0,30m výkopu 1,66 € (50,01 Sk)
c) za podtláčanie komunikácie (chodníka) za podmienky umiestnenia štartovacích jám mimo telesa komunikácie, spevnenej plochy alebo chodníka 3,35 € (100,32 Sk), kaucia: FO 166,- € (5 000,92 Sk)

Pre právnické osoby (PO) a organizácie (zavedenie inžinierskych sietí)
a) za rozkopanie komunikácie (chodníka) do 10 bm šírky max 0,30 m 34,- € (1 024,28 Sk), kaucia: PO 332,- € (10 001, Sk)
b) za každý ďalší bm dĺžky nad 10 bm – šírky 0,30m výkopu 3,32 € (100,02 Sk)
c) za podtláčanie komunikácie (chodníka) za podmienky umiestnenia štartovacích jám mimo telesa komunikácie, spevnenej plochy alebo chodníka 17,- € (512,14 Sk), kaucia: PO 332,- € (10 001, Sk)

Poplatok za umiestnenie stavebného zariadenia a materiálu za každý aj začatý m2 za každý aj začatý deň užívania verejného priestranstva:
a) pre fyzickú osobu 0,03 € (1,- Sk)
b) pre právnickú osobu 0,17 € (5,- Sk) 

§ 7
Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na tomto cenníku služieb poskytovaných obcou Žíp a poplatkov za využívanie verejného priestranstva v obci Žíp dňa 17. decembra 2009 uznesením č. E1./2009.

Tento cenník nadobúda účinnosť dňa 1.1.2010

Magdaléna Nagy Pálová
starostka obce

Samospráva

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:16
TÝŽDEŇ:69
CELKOM:113908

Náš kostol

Kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi je gotická sakrálna stavba v obci Žíp v rimavskosobotskom okrese v Banskobystrickom kraji.

Neveľký, pôvodne rímskokatolícky kostolík (zasvätený Panne Márii), patriaci dnes miestnemu zboru Reformovanej kresťanskej cirkvi sa nachádza na vyvýšenej polohe na severozápadnom okraji obce. Vďaka zachovanej architektúre a nástennej maľbe interiéru je najcennejšou historickou pamiatkou obce.